HomeOudersOnze MR

Onze MR

De MR van De Driemaster is betrokken bij de wijze waarop het onderwijs op school wordt vormgegeven. De oudergeleding MR (OMR) vertegenwoordigt de leerlingen (en ouders). De personeelsgeleding MR (PMR) vertegenwoordigt het team.

De MR praat en beslist mee over diverse onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan de vrijwillige ouderbijdrage, het jaarrooster en schooltijden, maar ook de schoolbegroting en de wijze waarop nascholing van het team wordt georganiseerd.

De MR op De Driemaster bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dit via mr@driemaster-almere.nl