HomeKinderopvang De Berenstad

Kinderopvang de Berenstad

De Driemaster werkt intensief samen met kinderopvang De Berenstad. Niet alleen biedt De Berenstad de voor-, tussen- en naschoolse opvang binnen het gebouw van De Driemaster aan, hun peuterspeelzaal bevindt zich in het schoolgebouw en gezamenlijk geven we vorm aan de doorstroomgroep. Wilt u meer informatie over De Berenstad?

Bezoek de website.

Doorstroomgroep

Met ingang van augustus 2020 zijn De Berenstad en De Driemaster gezamenlijk met een pilot gestart. Dit betreft de doorstroomgroep, een groep 0/1 die 4 dagdelen per week draait. In deze groep worden kinderen in een kleine setting voorbereid op volledige deelname aan groep 1/2. Kinderen in deze groep zijn 3+ tot maximaal 5 jaar. Niet alle kinderen komen in aanmerking voor de doorstroomgroep, er zijn meerdere factoren die meespelen. Selectie vindt plaats in nauw overleg tussen pedagogisch medewerkers, leerkracht, intern begeleider en ouders. Wanneer uw kind in de doorstroomgroep zit, is dit in principe voor 1 jaar. Vanaf de leeftijd van 4 jaar worden ze de overige dagdelen gekoppeld aan een stamgroep 1/2, zodat ze wel volledig naar school gaan.

Voorschool

Binnen het gebouw van De Driemaster bevindt zich Humpie Dumpie. Dit is de voorschool van De Berenstad. Zij bieden een VVE-programma aan en zijn 8 dagdelen per week geopend. Tevens is de voorschool met ingang van augustus 2020 een Talentgroep vanuit de pilot VVE.

BSO

Met ingang van augustus 2020 zit De Berenstad in de school met de voor- en naschoolse opvang. Uw kind hoeft daardoor maar naar één locatie en ziet de hele dag door dezelfde pedagogisch medewerkers. Zij verzorgen namelijk ook de tussenschoolse opvang. Hiervoor kunt u per losse keer betalen of u kunt een strippenkaart aanschaffen met 10 momenten. Is uw strippenkaart bijna vol? Dan wordt u hierover geïnformeerd.