HomeOns onderwijs

Ons onderwijs

Door de kleinschaligheid van de school zitten de meeste kinderen in een combinatiegroep. Ze krijgen les van een vaste groepsleerkracht en daarnaast worden vakleerkrachten en specialisten ingezet. Dit betreft bewegingsonderwijs en Engels. Omdat kinderen op jonge leeftijd gevoelig zijn om een tweede taal aan te leren, bieden we vanaf groep 1 Engelse lessen aan. Deze lessen worden verzorgd door een leerkracht van Engels voor Bengels.

Onderbouw

In de onderbouw wordt er gewerkt vanuit spel en spelverhalen. Kinderen leren het meest door situaties van alledag na te bootsen. Met behulp van rollenspel leren ze welke handelingen er allemaal binnen een specifieke situatie aan bod komen. Als leerkracht bemiddel je in dit spel door handelingen te benoemen, vragen te stellen of mee te gaan in het spel van de kinderen.

Midden- en bovenbouw

In groep 3 wordt veel tijd besteed aan het lees- spelling- en rekenonderwijs. Omdat lezen de basis is voor alle andere vakken, ligt hier de focus op. Daarnaast bieden we met behulp van Leskracht wereldoriëntatie en natuur & techniek aan. Dit is een onderzoekende en ontwerpende manier van leren aan de hand van een thema. Omdat de kinderen in de onderbouw vanuit thema's werken, sluit dit mooi aan op het geleerde in groep 1/2.

Vanaf groep 4 wordt het aanbod uitgebreid, waarbij op De Driemaster bewust is gekozen voor terug naar de basis. Alle activiteiten die we naast het reguliere lesprogramma volgen, sluiten aan bij datgene waar de klas op dat moment mee bezig is. Museumbezoeken, activiteiten van Stad en Natuur, Bliksemstages en Taaltrips, het past allemaal bij het aanbod van die periode. Daarmee diepen we thema's uit, oriënteren de kinderen zich ook buiten de school op het onderwerp en gaat het nog meer leven.