HomeOudersOns aannamebeleid

Ons aannamebeleid

Op De Driemaster hanteren we net als alle andere scholen in Nederland de regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor alle leerlingen die de christelijke identiteit van de school respecteren. Tijdens een rondleiding/kennismakingsgesprek wordt u als ouder geïnformeerd over de school en de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Op basis daarvan kan u besluiten of u uw kind op onze school wil inschrijven.

Wij nemen geen leerlingen meer aan in groep 6/7. Deze groep zit vol.

Bij de aanname van nieuwe leerlingen wordt bekeken of wij een passende plek kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (zie downloads) kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden die wij binnen de school hebben om kinderen te ondersteunen.

Procedure vierjarigen

Wij raden u aan om u tijdig te oriënteren op een basisschool. Op De Driemaster plannen we een rondleiding met nieuwe ouders waarin meer informatie over de school wordt gegeven en u in de gelegenheid bent om uw vragen te stellen. Na deze rondleiding kunt u via de mail kenbaar maken of u uw kind op De Driemaster wil inschrijven. U ontvangt dan via de mail verdere informatie over de procedure voor de inschrijving.

Uw kind mag naar school zodra hij/zij vier jaar is geworden. Ongeveer 6 tot 8 weken van tevoren vindt er een intakegesprek plaats met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek staat de informatie op het intakeformulier centraal. Op basis van deze informatie wordt bepaald in welke groep uw kind start en worden eventuele wendagen (max 4) afgesproken.

Kinderen die tussen 5 juni en de start van het nieuwe schooljaar jarig zijn en 4 worden, starten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar in groep 1. Deze kinderen starten dus niet op hun vierde verjaardag. Er vindt wel een wenochtend plaats aan het einde van het schooljaar. Op dat moment maken ze kennis met hun nieuwe klasgenootjes en de groepsleerkracht. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

In alle gevallen vindt in de eerste weken na de start van uw kind een kennismakingsgesprek met de leerkracht plaats.

Procedure aanmelding overstapper

Er zijn kinderen die door een verhuizing in een hogere groep instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de school waar ze vandaan komen. Ouders dienen hiervoor toestemming te verlenen. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of directeuren van de oude en de nieuwe school. De inschrijving is pas definitief nadat de directeur goedkeuring verleent op basis van het onderwijskundig rapport. Er staat een termijn van 6 weken om vast te stellen of De Driemaster de meest passende plek is. Deze termijn mag indien nodig met 4 weken verlengd worden.

Bij de inschrijving van leerlingen die verhuizen, worden afspraken gemaakt voor de eerste schooldag. Kinderen die door een verhuizing op De Driemaster komen, starten op de met ouders afgesproken dag. Ongeveer 6 tot 8 weken voor de start wordt een intakegesprek gepland met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek staat de informatie op het intakeformulier centraal.

Kinderen die aan het begin van een nieuw schooljaar starten, ontvangen een uitnodiging voor de wenochtend. U ontvangt hier een uitnodiging voor. U dient zelf met de school waar ze vandaan komen af te stemmen of ze toestemming krijgen naar de wenochtend te komen. Dit is het moment waarop uw kind kennismaakt met de nieuwe klasgenootjes en groepsleerkracht.

Direct aanmelden voor een rondleiding?