HomeOudersCommunicatie

Communicatie

Social SchoolsVoor de communicatie met onze ouders maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een afgesloten, online communicatieplatform, waarbinnen elke groep een eigen pagina heeft. Tevens is er ook een algemene schoolpagina en een kalender. U kunt Social Schools openen via een website of u kunt de app downloaden.

SchoolpaginaFlessenpost

Op de schoolpagina wordt De Flessenpost geplaatst. Dit is de maandelijkse nieuwsbrief met informatie die voor alle ouders van belang is. Tevens kunnen er andere berichten geplaatst worden die voor alle ouders van belang zijn.

Groepspagina

De groepspagina is alleen toegankelijk voor ouders van kinderen uit die groep. Op de groepspagina plaatsen de leerkrachten informatie over de dingen die spelen in de groep. Tevens kunnen er foto's en korte filmpjes worden geplaatst die een impressie geven van waar de groep mee bezig is.

Kalender

Op de kalender zijn alle vakanties, vrije dagen en studiedagen terug te vinden. Wanneer de groep een uitstapje heeft, wordt er een activiteit aangemaakt in de kalender. Indien er ouders nodig zijn voor de begeleiding, kunnen de leerkrachten hier meteen een verzoek voor indienen. Via Social Schools kunt u dan aangeven of u mee kan gaan ter ondersteuning.

Bereikbaarheid

We willen goed bereikbaar zijn voor u als ouder. U kunt ons altijd telefonisch proberen te bereiken, tevens kunt een mail sturen wanneer u vragen heeft. Indien u een afspraak wil met de groepsleerkracht of wanneer u iets wil doorgeven met betrekking tot uw kind, kunt u via Social Schools een bericht sturen naar de desbetreffende persoon. Tijdens de schooltijden zijn de leerkrachten bijna niet in staat om te reageren, hun aandacht gaat dan volledig naar hun groep. Zij nemen dan op een later moment contact met u op.