HomeOns onderwijsVreedzaam

Vreedzaam

De Driemaster is sinds 2016 een Vreedzame School. Het programma Vreedzaam  gaat ervan uit dat de school een leefgemeenschap in het klein is, waarbij de kinderen zich gezien en gehoord voelen. Kinderen krijgen een stem binnen deze leefgemeenschap en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en leren een bijdrage te leveren aan de gemeenschap die de school vormt.

Aanbod

De basis voor Vreedzaam bestaat uit 30 lessen verdeeld over 6 blokken. Deze zijn voor groep 1 t/m 8 hetzelfde, waardoor dezelfde thema's jaarlijks worden herhaald. 
Blok 1 wordt in de eerste twee weken van het schooljaar gegeven, vervolgens wordt er minimaal 1 les per week aangeboden. Daarnaast zijn er diverse aanvullende activiteiten die met de groep gedaan kunnen worden. De thema's van de Vreedzame School zijn:

  1. We horen bij elkaar - groepsvorming en een positief sociaal klimaat.
  2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering.
  3. We hebben oor voor elkaar - communicatie.
  4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens.
  5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid.
  6. We zijn allemaal anders - diversiteit.

Burgerschapsvorming

Vanuit Vreedzaam en onze christelijke identiteit, vinden we het belangrijk dat kinderen ook leren om een bijdrage te leveren aan de buurt. Dit doen we in samenwerking met de opbouwmedewerkers van het Wijkteam, maar ook door contacten aan te gaan met bijvoorbeeld een zorgcentrum. We willen onze kinderen meegeven dat een klein gebaar een groot positief effect kan hebben op een ander. Hiermee sluiten we mooi aan bij onze kernwaarden betrokken en samenwerken.