HomeKinderopvang De BerenstadGroep 0/1 (doorstroomgroep)

Groep 0/1 (doorstroomgroep)

Met ingang van augustus 2020 zijn De Berenstad en De Driemaster gezamenlijk met een pilot gestart. Dit betreft de doorstroomgroep, een groep 0/1 die 4 dagdelen per week draait. In deze groep wordt een (onderwijs)aanbod gegeven dat in het verlengde ligt van het aanbod in groep 1/2. Het grote verschil is dat het een kleinere groep is met meer begeleiding (een pedagogisch medewerker en leerkracht), waardoor er een intensiever aanbod wordt geboden aan de kinderen in deze groep. Kinderen in deze groep zitten in de leeftijd van 3+ tot maximaal 5 jaar.

Niet alle kinderen komen in aanmerking voor groep 0/1, er zijn meerdere factoren die meespelen. Selectie vindt plaats in nauw overleg tussen pedagogisch medewerkers, leerkracht, intern begeleider en ouders. Uw kind gaat voor de duur van één jaar naar groep 0/1. Vanaf de leeftijd van 4 jaar worden ze de overige dagdelen gekoppeld aan een stamgroep 1/2, zodat ze wel volledig naar school gaan.