HomeOns onderwijsMidden- en bovenbouw

Midden- en bovenbouw

Groep 3

In groep 3 ligt de focus op aanvankelijke geletterdheid en gecijferdheid. In de ochtend wordt de meeste tijd besteed aan leren lezen, spelling en rekenen. 's Middags is er tijd voor creatieve vakken en thematisch werken. Zo leren kinderen vanaf groep 3 samen te werken aan een onderzoeksvraag en deze te beantwoorden. Daarnaast wordt er in groep 3 tussendoor veel bewogen door bijvoorbeeld even te dansen. Dit maakt het stil zitten tijdens de lessen een stuk makkelijker.
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 vloeiender te laten verlopen, komen de kinderen van groep 2 vanaf de meivakantie een half uur per week wennen in groep 3. Zo leren ze al om in werkschriften te werken.

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 wordt er zowel met boeken/werkboeken als met devices gewerkt. We vinden het enerzijds belangrijk dat kinderen (werk)boeken gebruiken en hun handschrift ontwikkelen, anderzijds willen we ze ook digitale vaardigheden meegeven. Voor het rekenonderwijs vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van Snappet. Hiervoor krijgen de kinderen speciale Snappettablets op school. Daarnaast zijn er desktops en chromebooks die de kinderen kunnen inzetten bij het onderzoekend en ontwerpend leren.