HomeOns onderwijsLeskracht

Leskracht

Vanaf groep 4 t/m 8 werken we thematisch voor wereldoriëntatie. Hierbij leren de kinderen stapsgewijs onderzoeksvragen op te stellen, te beantwoorden en te presenteren. Samenwerken is een belangrijk onderdeel, waarbij er ruimte is voor individuele of groepsopdrachten. Doordat de thema's van groep 0/1/2 en 3 zoveel mogelijk aansluiten bij de thema's van groep 4 t/m 8, creëren we een doorgaande lijn.

Opzet

Er wordt onderscheid gemaakt in de digitale en tastbare leeromgevingen tussen groep 4 en 5 en groep 6 t/m 8. In groep 4 en 5 wordt gewerkt met de Regenboog Wereldkist, waarbij elk thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een aantal voorwerpen. In groep 6 t/m 8 wordt de Spectrumbox ingezet, waarbij het thema aan de hand van startcards wordt geïntroduceerd. Leerlingen krijgen meteen een rol bij de introductie van deze Startcards. Met Leskracht geven we vorm aan "Wetenschap & techniek", een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum.

Cyclus

Onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal en bij elk thema wordt dezelfde cyclus doorlopen.

In bovenstaande cirkel zie je achtereenvolgens de fasen die tijdens het thema worden doorlopen. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 9 jaar en kinderen die 9 jaar en ouder zijn. Kinderen worden gestimuleerd in het stellen van onderzoeksvragen, zoeken naar informatie, deze informatie kritisch bekijken door vragen te stellen en het eindresultaat te presenteren. Ze sluiten het thema af met een reflectie. hierbij worden persoonlijke leerdoelen opgesteld die ze mee kunnen nemen naar het volgende thema.