HomeOns onderwijsOnderbouw

Onderbouw

In de onderbouw (groep 0/1 en twee groepen 1/2) op De Driemaster werken wij vanuit spel en spelverhalen. Dit doen we aan de hand van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Daar waar mogelijk sluiten de thema's aan bij de Leskrachtthema's van groep 3 t/m 8. Zo creëren we een doorgaande lijn van groep 0/1 t/m groep 8. 

Het uitgangspunt bij het werken vanuit spel en spelverhalen zijn betekenisvolle activiteiten, waardoor kinderen graag aan deze activiteiten willen deelnemen, betrokken zijn en willen leren. Door deel te nemen aan het spel, krijgen de activiteiten een eigen betekenis voor de kinderen. De leerkracht benoemt de handelingen die de kinderen uitvoeren en verbindt ze vervolgens aan een sociaal-culturele praktijk.

Kenmerken van het werken vanuit spel en spelverhalen op De Driemaster zijn:

  • Het aanbod is vakoverstijgend en vakintegrerend. Het thema wordt opgebouwd en uitgebreid aan de hand van de actualiteit en de inbreng van de kinderen.
  • Het aanbod is toereikend voor alle kinderen. De leerkrachten sluiten aan bij de zone van naaste ontwikkeling.
  • Er is veel interactie in de groep, daarnaast wordt verbinding aangegaan met anderen buiten de groep.

Voor het ontwerpen van het onderwijs betekent dit:

  • De aanwezige methodes worden gebruikt als bron en zijn niet leidend.
  • Bij het aanbod wordt uitgegaan van de SLO-doelen.
  • Leerkrachten hebben de rol van ontwerper en bemiddelaar.
  • Handelingsgericht observeren.