Huiswerk op de Driemaster

Huiswerk op de Driemaster

Omgaan met huiswerk.

In de bovenbouw krijgen de kinderen soms huiswerk mee, bijvoorbeeld de voorbereiding voor het leren van topografie of het maken van een werkstuk. Natuurlijk krijgen de kinderen onder schooltijd voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken. Het meegeven van huiswerk is erop gericht dat kinderen leren plannen en leren omgaan met verantwoordelijkheid. De leerkracht helpt de kinderen om te leren plannen. In de hoogste groepen oefenen we dit ook door huiswerk mee te geven. Op die manier bereiden we kinderen voor op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

In onze schoolapp kunt u het huiswerk van uw kind inzien.

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl